0
รวมทั้งหมด: ฿0

นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า
“ นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)”

นโยบายการคืนสินค้า

 1. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานปกติ สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า สินค้าที่นำเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่องและอุปกรณ์ตามมาตราฐานครบถ้วน 
 2. กรณีสินค้ามีปัญหา ไม่ต้องการเปลี่ยนสินค้า แต่เป็นการคืนเงินแทน จะคืนเงินภายใน 15 วัน หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
 3. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย ไม่ว่ากรณีใดๆ
 4. กรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันเพื่อเปลี่ยนทดแทน จะทดแทนให้ด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน หากเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่า ลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนต่าง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการ
 5. ในกรณีที่ทางบริษัทมีการจัดส่งสินค้าผิด หรือ สินค้าผิด ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ สินค้าที่ต้องการคืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  บรรจุภัณฑ์สินค้าไม่ถูกแกะ
 6. สินค้ามีปัญหา เกินระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้
 7. อาการเสียของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ได้แก่ ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูด หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 8. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 9. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น มีรอยขีดข่วน, รอยตกกระแทรก, มีคราบกาว, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, แผงวงจรมีลายวงจรขาด ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน 
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า หรือตรวจทดสอบแล้วสินค้าไม่พบอาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องมีการเปิดสินค้าก่อนรับสินค้าจากบริษัทขนส่ง

 • ลูกค้าแจ้งปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน
 • ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด เบอร์โทร 02-237-5559 กด 1 (จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 18:30 น.) หรือช่องทาง Line@ ในวันที่ได้รับสินค้าทันที เพื่อขอปฏิเสธการรับสินค้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ภายใน 15 – 30วัน โดยลูกค้าจัดส่งเอกสารประกอบ ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับเงินคืนดังนี้
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

กรณีสินค้ามีการจัดส่ง ผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด ไม่ตรงตามเว็บไซต์ สินค้ามีตำหนิ

 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ขอคืนสินค้า ที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด เบอร์โทร 02-237-5559 กด 1 (จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 18:30 น.) หรือช่องทาง Line@ เพื่อขอดำเนินการคืนสินค้า
 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานบริษัทขนส่งเอกชน ทำการติดต่อลูกค้าเพื่อไปรับสินค้าดังกล่าวคืนบริษัทฯ โดยจะมีการโทรติดต่อลูกค้าล่วงหน้า 1 วัน และ ติดต่อก่อนเข้ารับสินค้าภายในวันที่กำหนด
 • ลูกค้าทำการจัดเตรียมสินค้าส่งคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อส่งมอบกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง
 • บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน

 

สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน

 • ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ คืนสินค้า และ การรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ขอคืนสินค้า ที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด เบอร์โทร 02-237-5559 กด 1 (จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 18:30 น.) หรือช่องทาง Line@ เพื่อขอดำเนินการคืนสินค้า
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาการคืนสินค้า
 • ลูกค้าสามารถนำสินค้าพร้อมเอกสารประกอบ ฝากคืนที่ร้าน TG FONE ได้ทุกสาขา หรือทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ( EMS ) หรือนำส่งผ่าน บริษัทขนส่งเอกชน โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อุปกรณ์และกล่องใส่สินค้าครบ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้รับสินค้าจากร้านTG FONE, ไปรษณีย์ (EMS) หรือ บริษัทขนส่งเอกชน พร้อมทำการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไข

* ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า หรือตรวจทดสอบแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้าตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า 


เอกสารที่ใช้ประกอบการคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน
- ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าเวิลด์ จำกัด   (แผนกบริการลูกค้า)
อาเซียคลังสินค้า สาขาพระราม 3 คลัง 6 เลขที่ 572  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรติดต่อ 02-237-5559 กด 1 , 082-486-4846

*ในกรณีที่ลูกค้ามีการคืนสินค้า ผ่านช่องทางขนส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ บริษัทขนส่งเอกชน บริษัทฯ จะยึดวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักฐานในการตรวจสอบระยะเวลาของการรับประกันสินค้า

Home Promotion Categories